9x
4x
1x
1x

Afspraken BeNe-league

Wout van der Hoef
1 juni 2015

De Koninklijke Belgische IJshockey Federatie (KBIJF) en Nederlandse IJshockey Bond (NIJB), hebben, zoals iedereen inmiddels weet, besloten dat ze vanaf september 2015 gezamenlijk een ijshockeycompetitie organiseren op het hoogste niveau in beide landen.

Vanaf begin april is aan alle betrokkenen organisatie, competitieopzet en een importregeling voorgelegd. De daaruit voorgekomen opmerkingen hadden wij nog niet geheel gepubliceerd maar worden hieronder weergegeven.

Hoewel punt 1 van de Organisatorische afspraken luidt dat “de nieuwe competitie stapt, financieel en sportief, in op het niveau van de Nederlandse Eerste divisie seizoen 2014-2015 en Belgische Eredivisie 2014-2015”, wordt deze regel niet getoetst door de NIJB. De reden luidt dat “er geen plafond is afgesproken, omdat dat niet controleerbaar is”, aldus de NIJB.

De vraag is nu hoe de clubs met een ruimer budget hiermee omgaan en niet bij voorbaat de competitie opzet kraken.

nijb2

Organisatorische afspraken

(bron: NIJB)

 1. De nieuwe competitie stapt, financieel en sportief, in op het niveau van de Nederlandse Eerste divisie seizoen 2014-2015 en Belgische Eredivisie 2014-2015.
 2. De competitie wordt ondergebracht in een nieuw op te richten entiteit.
  1. Het bestuur daarvan bestaat uit a. Pascal Nuchelmans – president (B)
  2. Arjan van der Horst – vice-president (NL)
  3. Hub van Grinsven – chief financial officer(B)
  4. Leonidas Pakos – secretary (NL)

De uitvoerende werkzaamheden komen in handen van een league director (Noud van Berkel).

 1. Beide nationale bonden behouden hun eigen identiteit en gaan (op dit moment) samenwerking aan voor enkel de hoogste ijshockeycompetitie in beide landen.
 2. Teams hebben voor deelname aan de nieuwe competitie, toestemming nodig van hun nationale bond.
 3. Afdrachten van clubs geschiedt aan nationale bonden, die vervolgens financiën inbrengen in de entiteit.
 4. De naam van de nieuwe competitie staat nog niet vast. Werktitel: Be-Ne league.
 5. Per locatie is slechts één team gerechtigd uit te komen in de Be-Ne league.

cat-rhibf

Importregeling

 1. Een import is een speler die, conform IIHF-reglementen, niet gerechtigd is om voor een van de twee nationale teams uit te komen.

Derhalve worden Belgen voor Nederlandse teams en Nederlanders voor Belgische teams niet als import bestempeld.

Wel is, volgens de IIHF reglementen, een ITC vereist bij een overgang van een Belgisch team naar een Nederlands team. In een dergelijke situatie brengen NIJB en/of KBIJF geen extra administratiekosten in rekening.

 1. Het aantal imports is vastgesteld op maximaal 2.
 1. Daarnaast is een onbeperkt aantal statusspelers toegestaan.

Statusspeler:

 • Een speler die vanaf zijn vijftiende verjaardag onafgebroken in Nederland of België heeft gespeeld.
 • Een speler die bij aanvang van enig seizoen minimaal 5 jaar onafgebroken in Nederland of België heeft gespeeld.

Hoger/lager spelen

Er komen 2 regelingen (o.a. gebaseerd op leeftijd) voor spelers

 • die uitkomen in de Be-Ne league en in Nederland en België ook op een ander niveau inzetbaar zijn v.v.
 • die uitkomen in de Be-Ne league en daarnaast ook actief zijn voor Tilburg in de Oberliga

Deze regeling behoeft nog een nadere uitwerking en zal gebaseerd zijn om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Overig

Bestuur en directeur gaan aan de slag met inrichting (competitieleider, scheidsrechters, secretariaat, website) en reglementering (tuchtrecht, hoger/lager spelen, deelname spelers Tilburg aan Be-Ne league)

nijb2

voorjaarsoverleg NIJB van 11 mei jl.

Tijdens het NIJB voorjaarsoverleg van 11 mei zijn door de aanwezigen een aantal vragen gesteld, waarop de NIJB zou terugkomen. Het betrof hier onder andere een uitgebreide toelichting op hoger/lager spelen voor spelers die uitkomen in de Be-Ne league en in Nederland en België ook op een ander niveau inzetbaar zijn v.v.

Wat minsten zo belangrijk is, het hoger/lager spelen voor spelers die uitkomen in de Be-Ne league en daarnaast ook actief zijn voor Tilburg in de Oberliga, is nog niet nader uitgewerkt.

Promotie divisie en U19-teams

Er zijn nog wel twee andere zaken duidelijk geworden;

 • De divisie onder de BeNe-league heet in Nederland Promotiedivisie.
 • De NIJB is ‘onderweg’ naar een U19 competitie om te voldoen aan IIHF regels en er zullen dit jaar al enkele U19 clubteams opgericht worden die in de Promotiedivisie uitkomen.

 

Toelichting hoger/lager spelen (bron: NIJB)

BIJLAGE I: SWITCHEN TUSSEN BENE-LEAGUE EN PROMOTIEDIVISIE

 1. Tussen het BeNe-league- en het Promotiedivisieteam van leden (clubs) die zowel met een BeNe-league als een Promotie divisie-team aan de competitie deelnemen of van leden (clubs) die een erkende farm team-constructie zijn aangegaan, mogen spelers geboren in 1996 (U20) of later onbeperkt switchen. (Het betreft hier junioren en dit is op basis van de algemene regel m.b.t. ‘hoger’ spelen van junioren zoals bepaald in artikel 19 van het sportreglement.)
 2. Tussen het BeNe-league- en het Promotiedivisieteam van leden (clubs) die zowel met een BeNe-league – en het Promotiedivisieteam aan de competitie deelnemen of van leden (clubs) die een erkende farm team-constructie zijn aangegaan, mogen spelers geboren in 1994 (tweedejaars senioren) of 1995 (eerstejaars senioren) onbeperkt switchen. Voor deze spelers geldt dat zij pas gerechtigd zijn om in play-offs in de Promotiedivisie uit te komen, als zij tenminste vijf keer in de reguliere competitie in de Promotiedivisie zijn uitgekomen.
 3. Tussen het BeNe-league – en het Promotiedivisieteam van leden (clubs) die zowel met een BeNe-league – en een Promotiedivisieteam aan de competitie deelnemen of van leden (clubs) die een erkende farm team-constructie zijn aangegaan, mogen maximaal vijf spelers geboren in 1991, 1992 of 1993 onbeperkt switchen, mits zij daarvoor vóór 1 december 2015 zijn aangemeld. Voor deze vijf spelers geldt dat zij pas gerechtigd zijn om in play-offs in de Promotiedivisie uit te komen, als zij tenminste vijf keer in de reguliere competitie in de Promotiedivisie zijn uitgekomen.
 4. Een BeNe-league-team van een lid (club) dat ook met een Promotiedivisieteam aan de competitie deelneemt of een BeNe-leagueteam van een lid (club) dat een erkende farm teamconstructie is aangegaan met een lid (club) dat met een Promotiedivisieteam aan de competitie deelneemt, mag één vrije plaats in het Promotiedivisieteam gebruiken voor een BeNe-leaguespeler, ongeacht de leeftijd van deze speler. Deze vrije plaats vervalt tijdens de play-offs in de Promotiedivisie.
 5. Een BeNe-league van een lid (club) dat ook met een Promotiedivisieteam aan de competitie deelneemt of een BeNE-league-team van een lid (club) dat een erkende farm teamconstructie is aangegaan met een lid (club) dat met een Promotie divisieteam aan de competitie deelneemt, mag een doelverdediger die zijn eerste wedstrijd van het seizoen in de Promotiedivisie heeft gespeeld, ongeacht de leeftijd van deze doelverdediger, altijd laten uitkomen in de BeNe-league betreffende seizoen zijn eerste competitiewedstrijd speelt.
 6. Opmerking:

Indien een lid met twee of meer teams aan eenzelfde competitie deelneemt, is het niet toegestaan dezelfde spelers in meerdere teams te laten uitkomen. Tot 1 januari vallende in het betreffende seizoen mogen maximaal drie spelers per team worden gewisseld, waarbij iedere speler slechts één keer mag worden gewisseld.

Hoofdsponsoren