9x
4x
1x
1x

Algemene Leden Vergadering 5 oktober

Paul Fondse
29 september 2016

5 oktober is de Algemene Ledenvergadering in het clubhuis van DVE-Trajanus aan de Staddijk 35 te Nijmegen. De vergadering start om 19:30 uur.

Alle leden van de vereniging zijn van harte welkom.

De agenda voor het overleg is als volgt.

  1. Opening
  1. Ingekomen stukken
  1. Realisatie afgelopen seizoen
  1. Verslag kascommissie over afgelopen jaar
  1. Decharge penningmeester en bestuur over afgelopen jaar
  1. Begroting seizoen 2016 – 2017
  1. Ontwikkelingen en nieuws
  1. Rondvraag
  1. Sluiting

 

Hoofdsponsoren