9x
4x
1x
1x

Grootse plannen jeugd seizoen 2015-2016

Wout van der Hoef
28 januari 2015

1534-0206

We zijn bezig het seizoen 2015-2016 voor te bereiden. Het jeugdplan dat Hans Cleijne heeft opgesteld is de rode draad die we daarbij volgen. Het jeugdplan heeft een meer jaren benadering, gericht op groei van de vereniging, waarop de aanpak voor het wedstrijd seizoen 2015-2016 moet aansluiten.

Nog dit seizoen (2014-2015) zullen we starten met aparte ijstraining voor nieuwe U8 en U10 spelers. De verschillende ledenwerf acties hebben tot resultaat dat er voldoende belangstelling is! Ook vanuit de schaatsklas is er belangstelling. Zondag 11 januari heeft een U8 team uit de schaatsklas een eerste thuiswedstrijd gespeeld en er komen er nog 2 thuiswedstrijden.

We gaan met deze ‘belangstellenden’ nog dit seizoen aan de slag om, voor volgend seizoen, de basis te leggen voor een U8 team en om voldoende aanwas te hebben bij het U10 team.

Om dit te bereiken gaan we vanaf februari extra ijstijd organiseren op de dinsdag en de donderdag, voorafgaand aan de U10/U12 training. We proberen dit zo te organiseren dat er tijdens deze extra ijstijd ook power skating voor de U10/U12 plaats kan vinden.

Wesley Hendriks is dit jaar gestart als lid van de TC om het jeugd ijshockey in Nijmegen een push te geven. Wesley werkt, in nauwe samenwerking met Hans Cleijne, aan de uitvoering van het jeugdplan en is inmiddels op diverse fronten actief, van ledenwerving tot de trainingen. Wesley is heel gedreven om er voor zorgen dat er weer een grote groep jeugdspelers komt bij Nijmegen Devils.

Er wordt gewerkt aan een andere opzet van de begeleiding voor de ijstrainingen. We willen dat 1 (hoofd)ijstrainer verantwoordelijk is voor de ijstrainingen van alle teams. Hij zal ondersteund worden door meerdere ijstrainers. Daarmee willen we bewerkstelligen dat er meer uniformiteit in de trainingen komt.

Een ander thema is dat we de ijstijd die we hebben maximaal gaan benutten. Dat betekent dat we voor de ijstraining starten met een off-ice warming up waardoor we, als we het ijs op kunnen, meteen beginnen met de ijstraining.

Zo zoeken we naar mogelijkheden om de trainingen efficiënter en intensiever te maken, allemaal met als doel dat de spelers er beter van worden!

Dit bericht gaat in op de hoofdopzet voor het seizoen 2015-2016 van de trainingen, de samenstelling van de teams en de teambegeleiding.

Omdat nog niet alles georganiseerd is, en omdat we een andere koers willen volgen dan de laatste jaren, zouden we graag met jullie in gesprek gaan over de aanpak die we beschrijven. Daarvoor zullen we een begin februari een ledenbijeenkomst organiseren.

Dit vooruitblik straalt een hoge ambitie uit. Daar moeten we met z’n allen aan werken! We zullen een beroep op ouders en vrijwilligers moeten doen om het allemaal in de praktijk te kunnen brengen. Waarschijnlijk lukt niet alles maar we gaan er wel voor! 

 

Globale opzet seizoen 2015-2016

‘Ons trainingsprogramma moet intensiever’

We gaan in april t/m augustus ook trainen. Dat worden trainingen die zich richten op het volgende seizoen. We gaan aan de slag met landtrainingen  (2 keer per week), skaten (1 keer per 2 weken). Maar ook theorie sessies (1 keer per maand).

We zijn aan het onderzoeken of we mee kunnen doen aan 1 of meer street hockey toernooien. Er zijn verschillende ijsbanen waar er ook in de zomer periode ijs ligt (Den Bosch, Geleen). We onderzoeken of we een aantal keren een ‘eigen’ trainingssessie kunnen organiseren.

Tijdens het ijsseizoen, september t/m maart, zullen we na de ijstrainingen doorgaan met de off-ice training. We willen naast de teamtrainingen extra tijd organiseren voor power skaten. Aan het begin van het seizoen (september) gaan de teams 2 toernooien spelen, aan het einde van het seizoen 3.

De toernooien (street hockey en tijdens het seizoen) en de ijstrainingen in de zomerperiode kunnen we niet vanuit de contributie bekostigen. Een beetje toernooi kost zo’n € 30 per speler. Een ijstraining in de zomer zal zo tussen de € 10 en € 15 per speler kosten. Hier komen we nog op terug.

 

Meer in detail, periode april t/m augustus

‘In de zomer moet de basis gelegd worden’

Landtraining

We start vanaf april met 2 landtrainingen per week. Beide trainingen duren 1 uur en vinden plaats op de dinsdag en donderdag van 18:00 – 19:00 uur. De landtraining is voor U8 t/m U17, we maken natuurlijk wel verschillende groepen. Onderdelen van de landtraining zijn:

 • Stickhandling.
 • Agility.
 • Uithoudingsvermogen.
 • Teamoefeningen.

We willen de landtrainingen ook doen op een plek waar we zichtbaar zijn, in het kader van promotie.

Skaten

1 keer per 2 weken willen we een skate sessie houden in het weekeinde. We trainen individuele skate vaardigheden  en conditie.

We onderzoeken of we kunnen meedoen aan 1 of meer street hockey wedstrijden.

IJstraining in de zomer

Bij verschillende ijsbanen is er ook in de periode april t/m augustus ijs beschikbaar. Het zou goed zijn als we in deze periode een paar ijstrainingen kunnen hebben. Dat moeten we goed afstemmen op de zomer trainingen die een aantal spelers op eigen initiatief volgen. De trainingen zullen specifiek voorbereid worden. Hier komen we nog apart op terug.

Theorie

Er komen een aantal ‘theorie sessies’ (stuk of 4) afgestemd op de verschillende U-teams over onder meer FairPlay, teamtactiek, bedoeling van de trainingen, spelregels. We zullen dan ook naar video’s kijken om aan de hand daarvan zaken toe te lichten en te bespreken.

Zomerstop

In de zomerperiode zal er ‘ergens’ een zomerstop zijn. Dat zullen we nog nader afstemmen.

 

Meer in detail, periode september t/m maart

‘Hard werken op het ijs’

IJstraining op dinsdag en donderdag

IJstraining op de dinsdag en donderdag:

 • Een U17/U14 uur.
 • Een U12/U10 uur.
 • Een starters en U8 uur. Deze zal ook gebruikt worden voor power skaten U10 en U12.

Voorafgaand aan de ijstraining doen we een 10 minuten warming up met de trainer. Van de warming up willen we serieus werk maken. Dat betekent dat iedereen 30 minuten voor aanvang van de ijstraining klaar moet staan voor de warming up, daarna omkleden en het ijs op.

Na de ijstraining is er een half uur off-ice training. Dinsdags conditie, donderdags stick handling.

Power skaten en check training

Voor de U12, U14 en U17 willen we extra ‘power skaten en check training’ organiseren. Hoe, daar zijn we nog niet uit, mogelijk combineren we dit met het U8 training tijdstip.

Checken is een belangrijk onderdeel van ijshockey. Een goede en correcte check kunnen uitvoeren moet serieus getraind worden. 

Toernooien

In september nemen de U12, U14 en U17 team deel aan 2 toernooien. Dat ter voorbereiding op de beker competitie.

We zijn aan het onderzoeken of we een eigen toernooi kunnen organiseren. Dat ei moeten we wel medio februari leggen! Waar we aan denken is dat we per U-klasse 2 verenigingen uitnodigen (van een beetje vergelijkbaar niveau) en dan 2 leuke toernooidagen (U8/U10/U12 en U14/U17) organiseren.

Aan het einde van het seizoen willen we met alle teams deelnemen aan 3 toernooien. 

Interne toernooien

We werken er aan dat er veel nieuwe leden bij komen. Deze zullen niet allemaal mee willen of kunnen draaien in een ‘U-team’. Maar ze willen wel serieus trainen en ijshockeyen. Voor deze groep komt er een ‘training lid’ contributie.

Omdat wedstrijden toch een belangrijk aspect is van onze sport, zullen we voor de training leden een paar keer een intern toernooi organiseren. Dat maakt het instromen in een U-team ook makkelijker. 

Goalie training

Er wordt gewerkt aan een meer gestructureerde en intensievere opzet van de goalie training. Een programma dat én aparte goalie trainingen omvat én de goalies in de team trainingen aspecten laat oefenen. Het conditionele aspect en de agility zullen specifieker aandacht krijgen tijdens de ijstrainingen.

 

De teams

‘Er moeten nog spelers bij’

De teamsamenstelling

Als bijlage is opgenomen het overzicht van de spelers die nu in de teams actief zijn, ingedeeld qua leeftijd. Het is duidelijk dat er spelers bij moeten komen.

We gaan het volgende doen:

 • Met de spelers/ouders van Utrecht praten of zij bij ons willen blijven spelen (U17)
 • Met onze spelers/ouders die bij Utrecht spelen bespreken of ze terug komen (U14)
 • We gaan de spelers benaderen die recent gestopt zijn of ergens anders zijn gaan spelen
 • We moeten er aan werken dat er bij de U12, U10 en U8 spelers bij komen.
 • Voor de U10 is de insteek dat er nog dit seizoen nieuwe leden/spelers bij komen. Deze moeten we klaarstomen voor volgend seizoen. Misschien zijn er ook een paar spelers die bij de U12 mee kunnen draaien.
 • Bij andere verenigingen informeren of er een combinatie team mogelijk is.
 • De U8 moet zich ‘vullen’ vanuit nieuwe leden die nog dit seizoen instromen en begin volgend seizoen. Als we de instroom van de U8 jaarlijks op niveau krijgen dan geeft dat de continuïteit bij de oudere teams. Daar zal een zwaartepunt liggen vanuit het jeugdplan.

Dat doen we in januari en begin februari.

Daarnaast moeten we de spelersgroep beschouwen op dispensatie spelers. Voor welke spelers is het beter gedispenseerd te worden en wat betekent dat voor de teamsamenstelling.

Ook beschouwen we of er spelers zijn die een klasse hoger kunnen en willen spelen. Als een speler daar aan toe is dan willen we dat stimuleren. 

Teambegeleiding

Voor elk team hebben we nodig:

 • Een bench coach.
 • Een assistent bench coach.
 • Een team manager.

Volgend seizoen moeten de teambegeleiders in de bench het diploma ijshockey trainer/coach 1. Daarvoor moet dit seizoen nog het examen afgelegd worden. We zijn aan het inventariseren welke teambegeleiders het diploma zouden moeten gaan halen. We zijn er dan nog niet, we hebben meer ‘opgeleide’ teambegeleiders nodig. We gaan in februari in gesprek met de mensen die een rol kunnen spelen als bench coach, assistent en team manager.

Voor de ijstrainers proberen we 1 hoofdtrainer te krijgen die ondersteund wordt door meerdere assistenten. De hoofdtrainer zal de ijstrainingen voor alle teams opzetten. Hij zal met de bench coaches afstemmen wat de punten voor de teams/spelers zijn die extra aandacht nodig hebben.

 

Bijlage Spelers seizoen 2015-2016

Op basis van:

 • de leden die nu in de teams spelen;
 • de spelers van Utrecht bij de U17;
 • de spelers van ons die bij Utrecht spelen;
 • op leeftijd ingedeeld ;

ziet het er per leeftijdsklasse als volgt uit.

  d107

Met vriendelijke groet

Bestuur Devils 

 

Hoofdsponsoren