9x
5x
1x
1x

Statement Ahoud Devils: bestuur geeft Final Four terug aan bond

Bestuur
6 februari 2019

Vijf intensieve jaren waren nodig het ijshockey bolwerk Nijmegen weer terug te brengen aan de top !

Jaren waarin supporters er opnieuw in moesten geloven dat het wel degelijk mogelijk was om op een evenwichtige wijze de ijshockeysport in Nijmegen te herbouwen. Veel geduld werd er gevraagd aan supporters en spelers. Met veel vertrouwen van een groeiend aantal sponsoren, werd door enkele vrijwilligers en bestuurders nagenoeg elke vrije minuut besteed om het punt te bereiken waar we nu staan, winnaar van de Nederlandse Beker 2019.

De Nederlandse beker 2019, met wilskracht en doorzettingsvermogen gewonnen. Geen deukje, geen krasje en in volle glans, verdiend door een sportieve prestatie en Nijmeegs karakter, strijdend tot het einde.

In de zomer van 2018 werd door het bestuur en in samenspraak met sponsoren, technische staf en spelers een ambitie uitgesproken. Een ambitie die hoorde bij de wederopbouw, een ambitie op basis van realiteit, Devils Nijmegen aan de top en strijdend voor de prijzen. Een duidelijk beleid, concrete invulling en spelers die de wens uitspreken om voor Nijmegen uit te komen.

We zijn geslaagd in onze missie maar hebben er slechts beperkt van kunnen genieten!

Na een hectische week, waarin geheel buiten de invloedsfeer van de Ahoud Devils Nijmegen om, zowel de ijshockeysport, de stad Nijmegen en de club in het bijzonder, negatief in het nieuws is gekomen, worden alle betrokkenen nogmaals gewezen op de kwetsbaarheid veroorzaakt door een breder maatschappelijk probleem. Mensen willen deelgenoot zijn van succes, velen op de juiste manier, respect voor de mensen voor en achter de schermen, zich realiserende dat het allemaal niet vanzelf gaat, de echte supporters. De mensen die begrijpen dat er soms dingen gebeuren die men graag anders had gezien, maar het vertrouwen hebben dat de beslissingen welke genomen moeten worden altijd gericht zijn op dat gezamenlijke doel: DE ijshockeysport, DE Ahoud Devils Nijmegen.

Successen gaan ook gepaard met andere problemen, we hebben helaas moeten ervaren dat een beperkte groep de vooruitgang wil gebruiken als platform voor aandacht op een uiterst negatieve manier. Geen enkele relatie met de club, dat willen we ook graag zo houden. Liever wat lege stoelen in ons stadion dan dat wij een gereduceerde groep de gelegenheid geven om onze zuinig opgebouwde reputatie versneld af te breken. Spijtig genoeg zijn door een kleine groep ongeorganiseerde relschoppers deze week ook een aantal goedwillende echte fans gedupeerd. Ondanks het feit dat de club daar in beginsel niet schuldig aan is, vinden wij het onze plicht om te kijken op welke wijze we de onterecht gedupeerde kunnen compenseren. Zoals altijd, met het hart op de goede plaats, in het belang van ONZE club.

Wat opvalt is dat iedereen er een mening over heeft, dat is eenieders recht, maar tegelijkertijd zijn deze meningen vaak op basis van een incompleet verhaal of een geheel ander belang. Mooi voorbeeld hierin is de mate maar bovenal de wijze waarop de media er aandacht aan heeft gegeven. Nagenoeg alle journalisten vonden het wangedrag van een enkeling belangrijker dan de sportieve ontmoeting met de bekerwinst als resultaat. Voor het bestuur en hoofdsponsor van de Ahoud Devils Nijmegen ligt dat absoluut genuanceerder. Wij kunnen niet anders dan op basis van de toegespeelde informatie, argumenten en bewijsvoeringen de conclusie trekken dat het handelen door de autoriteiten weloverwogen is geweest en in het belang van de veiligheid niet anders kon dan zoals is uitgevoerd. Nogmaals, dat hier ook onterecht fans mee werden geraakt is spijtig maar was helaas niet te voorkomen in de preventieve acties vanuit politie en justitie.

Zijn er dan nergens fouten gemaakt, helaas wel. Ook in het stadion te Den Haag is niet alles naar wens verlopen. Zowel aan Haagse zijde als aan Nijmeegse zijde zullen we de lessen daaruit trekken en de benodigde maatregelen gaan uitvoeren. Voor wat betreft Nijmegen uiteraard in overleg met deskundigen van de gemeente Nijmegen en de politie in Nijmegen. In een aantal gevallen zal dat wellicht gaan leiden tot tijdelijke verboden om de wedstrijden nog te bezoeken.

Het bestuur heeft intensief geschakeld met IJshockey Nederland, de politie en de gemeente Nijmegen. Welke maatregelen zijn er te nemen om herhaling te voorkomen. Op welke wijze kunnen wij met z’n allen, inclusief de juiste fans, de ijshockeysport veilig en op een fatsoenlijke wijze verder brengen. Een wedstrijd in Nijmegen was tot op heden een avond ijshockeysport waar eenieder met een gerust hart naar toe kan gaan, en met z’n allen kunnen we dat zo houden.

De escalatie van afgelopen weekend breekt een aantal mensen mentaal, mensen die zoals aangegeven alle vrije tijd in Nijmeegse Devils steken om alle sportliefhebbers dat te bieden wat de stad verdient, ijshockey op het hoogste niveau. Zonder deze mensen zou er geen ijshockey meer zijn, de echte fans realiseren zich dat gelukkig.

In overleg met onze hoofdsponsor en andere sponsoren heeft het bestuur echter ook een minder prettig besluit moeten nemen. De voor het eerste weekend van maart geplande Final Four om het Nederlands Kampioenschap wordt qua organisatie teruggegeven aan IJshockey Nederland met het verzoek het elders te organiseren. De uit te voeren werkzaamheden door het gebeuren van de afgelopen week veroorzaakt een dergelijke belasting op het bestuur, dat met de beperkte handen beschikbaar een Final Four op het gewenste kwaliteitsniveau niet realistisch is. Wijken we daarmee voor ‘raddraaiers’? Geenzins, maar we willen ze zeker geen platform bieden. Daarnaast achten wij de inhoudelijke berichtgevingen in de media zo enorm eenzijdig en op vele fronten incorrect, dat een goede organisatie van de Final Four onmogelijk wordt gemaakt.

Wij benadrukken dat dit een besluit is vanuit de club Nijmegen. Geen door derden opgelegd besluit maar weloverwogen in het belang van de club, de stad Nijmegen, de sponsoren en de ijshockeysport in het algemeen.

In de komende weken zullen wij nader overleg hebben met diverse instanties hoe de Nijmeegse fans mee kunnen reizen naar de Final Four. Uiteraard zal ook hierbij een verscherpte controle zijn, zowel in verkoop als op diverse andere terreinen. Het aantal kaarten wat men kan aanschaffen zal beperkt zijn, maar we zullen laten zien dat de echte Devils fans graag geziene supporters zijn bij thuis- en uitwedstrijden.

Wees trots op Nijmegen, wees trots op de club, wees trots op wat wij met z’n allen weten te bereiken. Zonder uw medewerking, begrip, steun en support aan alle betrokkenen kan de zorgvuldig opgebouwde reputatie snel reduceren.

Hoofdsponsoren