9x
4x
1x
1x

Statuten, reglementen & gedragcodes

Op deze pagina zijn de statuten, het huishoudelijk reglement, de gedragscodes en de klachtenregeling in te zien en te downloaden. Deze documenten in de huidige vorm zijn van kracht met ingang van maandag 23 december 2013.

 

Statuten VIJN

Huishoudelijk reglement

Gedragscode SPELERS

Gedragscode TRAINERS

Gedragscode OFFICIALS

Gedragscode OUDERS

Klachtenregeling

 

Paul Fondse schreef in 2014 het boekje Organisatie rondom de jeugdteams, dat de gewenste organisatie beschrijft rondom jeugdwedstrijden en -trainingen van de VIJN.

Organisatie rondom jeugdteams

Voor vragen of opmerkingen over deze documenten kunt u terecht bij bestuur@nijmegendevils.nl

Hoofdsponsoren